Raïm 500

Situació de la vinya:

 

 

Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com