Forestal

en aquesta secció:

Història

Turisme

Els membres de l’agrupació reunim mes de 2.500 hectàrees de bosc, que en gran part son amplies àrees forestals, i d’altres que es combinen en el paisatge amb les vinyes.

El 50% d’aquests boscos es troben sota les directrius de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, i es pretén que la resta ho facin en un termini de temps no gaire llarg.

Alguns membres de l’agrupació han signat un conveni amb la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa Catalunya amb la intenció de, entre d’altres, la recuperació dels marges i cabanes de pedra seca, potenciar la biodiversitat del nostre entorn, recuperar i conservar punts d’interès biològic, històric i paisatgístic,etc.

Part del territori està inclòs dintre de les zones protegides per la Xarxa Natura 2000.

Ajuntar esforços amb les Agrupacions de Defensa Forestal i societats de caçadors per tal de tenir mes instruments i ajuts a l’hora de protegir els nostres boscos davant el foc, netejant-los, obrint i arranjant camins, tenint punts d’aigua i, sobre tot, creant i coordinant sinergies per, entre tots, ser mes eficaços.

 

Bosc de Selma
Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com