Raïm 500

Nom de la Finca: LA PLANILLA
Titular: Basilio Villarroya Feced
Codi PV: JP800
Subzona: Valldossera
Municipi: QUEROL
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2015
Superfície: 0.5000 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
25/1/18 Podar compressor BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 1.05l. 2.75kg
3/3/18 Llaurar cultivador hivern BA 143896 /15 Tractor >90CV 5.68l. 14.93kg
23/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 0.00l. 0.00kg
23/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 3.96l. 10.41kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 3.96l. 10.41kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
2/6/18 Llaurar intercep+cult. BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 7.26l. 19.09kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 3.96l. 10.41kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
20/6/18 Esporgar/Escavellar manual BA 143896 /15 0.00l. 0.00kg
25/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 3.96l. 10.41kg
25/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
6/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 3.96l. 10.41kg
6/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
17/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 3.96l. 10.41kg
17/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 TALENDO 24625 APR18CE004 0.133 350 0.00l. 0.00kg
17/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 ES00074 GSSAL7015 1.00 350 0.00l. 0.00kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 3.96l. 10.41kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 TALENDO 24625 APR18CE004 0.133 350 0.00l. 0.00kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 ES00074 GSSAL7015 1.00 350 0.00l. 0.00kg
16/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 3.96l. 10.41kg
16/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 TALENDO 24625 APR18CE004 0.133 350 0.00l. 0.00kg
29/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 3.96l. 10.41kg
12/9/18 Llaurar cultivador estiu BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 2.48l. 6.51kg

Total CO2 per a Parcel·la JP800, (0.5000ha): 137.02kg (Equivalent: 274.04 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 2.75 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 40.54 kg CO2 (81.07 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 93.73 kg CO2 (187.47 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2016   0   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com