Raïm 500

Nom de la Finca: SOBRE CAMP ROS
Titular: Basilio Villarroya Feced
Codi PV: JN371
Subzona: Valldossera
Municipi: QUEROL
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2014
Superfície: 0.5665 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
25/1/18 Podar compressor BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 1.18l. 3.12kg
3/3/18 Llaurar cultivador hivern BA 143896 /15 Tractor >90CV 6.43l. 16.92kg
23/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 0.00l. 0.00kg
23/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 4.49l. 11.80kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 4.49l. 11.80kg
2/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
2/6/18 Llaurar intercep+cult. BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 8.23l. 21.63kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 4.49l. 11.80kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
20/6/18 Esporgar/Escavellar manual BA 143896 /15 0.00l. 0.00kg
25/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 4.49l. 11.80kg
25/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
6/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.300 350 4.49l. 11.80kg
6/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 VIVANDO 24143 0015581309 0.180 350 0.00l. 0.00kg
17/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 4.49l. 11.80kg
17/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 TALENDO 24625 APR18CE004 0.133 350 0.00l. 0.00kg
17/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 ES00074 GSSAL7015 1.00 350 0.00l. 0.00kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 4.49l. 11.80kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 TALENDO 24625 APR18CE004 0.133 350 0.00l. 0.00kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 ES00074 GSSAL7015 1.00 350 0.00l. 0.00kg
16/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 4.49l. 11.80kg
16/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 TALENDO 24625 APR18CE004 0.133 350 0.00l. 0.00kg
29/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 3.300 350 4.49l. 11.80kg
12/9/18 Llaurar cultivador estiu BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 2.80l. 7.37kg

Total CO2 per a Parcel·la JN371, (0.5665ha): 155.24kg (Equivalent: 274.04 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 3.12 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 45.93 kg CO2 (81.07 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 106.20 kg CO2 (187.47 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2016   0   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com