Raïm 500

Nom de la Finca: SOBRE CAMP ROS
Titular: Basilio Villarroya Feced
Codi PV: JN371
Subzona: Valldossera
Municipi: QUEROL
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2014
Superfície: 0.5665 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
17/1/17 Podar tissores el├Ęctriques BA 143896 /15 0.00l. 0.00kg
20/3/17 Llaurar cultivador hivern BA 143896 /15 Tractor >90CV 6.43l. 16.92kg
13/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 CIMOCOB 23554 2554851/04 2.50 330 0.00l. 0.00kg
13/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.135 330 4.49l. 11.80kg
4/6/17 Llaurar cultivador estiu BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 2.80l. 7.37kg
20/6/17 Llaurar intercep+cult. BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 8.23l. 21.63kg
27/6/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 CIMOCOB 23554 2554851/04 2.50 330 0.00l. 0.00kg
27/6/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.135 330 4.49l. 11.80kg
16/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 CIMOCOB 23554 2554851/04 2.50 330 0.00l. 0.00kg
16/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 CIMOCOB 23554 0015581309 2.50 330 0.00l. 0.00kg
16/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.135 330 4.49l. 11.80kg
30/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 DEC15CE020 0.135 330 4.49l. 11.80kg
30/7/17 Llaurar cultivador estiu BA 143896 /15 Tractor 60-90CV 2.80l. 7.37kg
15/8/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 143896 /15 BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 13862 3.300 330 0.00l. 0.00kg
15/8/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 143896 /15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 DEC15CE020 0.135 330 4.49l. 11.80kg
24/8/17 Llaurar cultivador estiu BA 143896 /15 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la JN371, (0.5665ha): 112.30kg (Equivalent: 198.24 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Llaurar: 53.30 kg CO2 (94.09 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 59.00 kg CO2 (104.15 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2016   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com