Raïm 500

Nom de la Finca: SOBRE CAMP ROS
Titular: Basilio Villarroya Feced
Codi PV: JN371
Subzona: Valldossera
Municipi: QUEROL
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2014
Superfície: 0.5665 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
0/0/00 Llaurar cultivador hivern 20/03/2016 Tractor 60-90CV 5.83l. 15.34kg

Total CO2 per a Parcel·la JN371, (0.5665ha): 15.34kg (Equivalent: 27.08 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Llaurar: 15.34 kg CO2 (27.08 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2016   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com