Raïm 500

Nom de la Finca: Jove Juncosa
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: JK586
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2012
Superfície: 1.6559 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 Altres anys: 2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com