Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
10/2/18 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
13/2/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 14.25l. 37.48kg
8/3/18 Trinxar sarments Tractor <60CV 8.17l. 21.49kg
12/3/18 Aplicar adob/fems Abonado QU111728/15 Tractor <60CV BIOFUERZA S44099001 400 2.18l. 5.73kg
15/3/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 14.25l. 37.48kg
3/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
24/4/18 Tract: Feromones Lobesia QU111728/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 0.00l. 0.00kg
4/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 CAS2634/33/5 1.50 500 10.96l. 28.83kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 0.00l. 0.00kg
17/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 CAS2634/33/5 1.50 500 10.96l. 28.83kg
18/5/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.85l. 18.02kg
29/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 KDOS 22002 AUG16HJ033 1.50 500 0.00l. 0.00kg
29/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111728/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 CAS2634/33/5 1.50 500 10.96l. 28.83kg
11/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 113826 3.00 500 10.96l. 28.83kg
11/6/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111728/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 EMB13214J 2.50 500 0.00l. 0.00kg
15/6/18 Tract Fito: Ensofrat1 Oidium QU111728/15 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 1.36l. 3.58kg
17/6/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
20/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111728/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 113826 1.5 500 10.96l. 28.83kg
25/6/18 Retallat puntes Tractor <60CV 2.72l. 7.16kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111728/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 113826 3.00 500 6.58l. 17.30kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111728/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 EMB13214J 3.00 500 0.00l. 0.00kg
11/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 35.00 6.58l. 17.30kg
21/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 5M2W/Z21/S/F8/BUT 1.00 500 6.58l. 17.30kg
21/7/18 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111728/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 EMB13214J 3.00 500 0.00l. 0.00kg
27/7/18 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111728/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 35.00 1.83l. 4.81kg
6/8/18 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 5M2W/Z21/S/F/8/BUT 1.00 500 6.58l. 17.30kg
20/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 5M2W/Z21/S/F/8/BUT 1.00 500 10.96l. 28.83kg
31/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 07/17/160 1.500 500 10.96l. 28.83kg
5/10/18 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 9.14l. 24.03kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 536.49kg (Equivalent: 387.61 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 21.49 kg CO2 (15.53 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.73 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 198.69 kg CO2 (143.55 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 279.39 kg CO2 (201.86 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 7.16 kg CO2 (5.18 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 24.03 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com