Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
27/1/17 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
28/2/17 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 10.96l. 28.83kg
8/3/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
14/3/17 Aplicar adob/fems ABONADO Tractor 60-90CV HUMIBIO F0001927/20 PEL-ESC-053476 350 2.92l. 7.69kg
22/3/17 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.85l. 18.02kg
10/4/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
13/4/17 Tract: Feromones LOBESIA QU111727/15 ISONET L 23396 GVM90328 500 0.00l. 0.00kg
19/4/17 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111727/15 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 25.00 1.36l. 3.58kg
18/5/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111727/15 HELIOSUFRE 16356 1601425 2.0 400 0.00l. 0.00kg
18/5/17 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111727/15 Tractor 60-90CV KDOS 22002 SEP15HG057 2.0 400 6.58l. 17.30kg
22/5/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
26/5/17 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111727/15 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25.0 1.36l. 3.58kg
12/6/17 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111727/15 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 30.0 1.36l. 3.58kg
26/6/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111727/15 Tractor 60-90CV THIOPRON 825 25055 4.0 500 6.58l. 17.30kg
6/7/17 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111727/15 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 30.0 1.36l. 3.58kg
25/7/17 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111727/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 35762B 3.00 500 6.58l. 17.30kg
25/7/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111727/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 161931 4.00 500 0.00l. 0.00kg
10/8/17 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111727/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 35762B 3.00 500 6.58l. 17.30kg
10/8/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111727/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 161931 4.00 500 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 296.62kg (Equivalent: 214.31 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 28.83 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 7.69 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 176.59 kg CO2 (127.58 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 83.52 kg CO2 (60.34 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com