Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
15/1/15 Podar compressor Tractor <60CV 2.16l. 5.67kg
18/2/15 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 10.96l. 28.83kg
23/2/15 Aplicar adob/fems ABONADO Tractor 60-90CV ECOFEM super F0000308/20 15001 350.00 2.92l. 7.69kg
27/2/15 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 14.25l. 37.48kg
15/4/15 Tract: Feromones LOBESIA BOTRANA BA109231/12 QUANT LB 19811 1220151T 350 0.00l. 0.00kg
6/5/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM BA109231/12 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 15.00 1.36l. 3.58kg
7/5/15 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
12/5/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM BA109162/12 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 15.00 1.36l. 3.58kg
23/5/15 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.85l. 18.02kg
25/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA109231/12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1503625 2.00 500 10.96l. 28.83kg
30/5/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM BA109231/12 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 25.00 1.36l. 3.58kg
31/5/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM BA109162/12 Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 25.00 1.36l. 3.58kg
15/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111728/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 00943/012014 2.00 500 10.96l. 28.83kg
23/6/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111728/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 35.00 1.83l. 4.81kg
6/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111728/15 BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 00943/012014 2.00 500 0.00l. 0.00kg
6/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111728/15 Tractor 60-90CV KUMULUS DF 18992 4.00 500 10.96l. 28.83kg
10/8/15 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
27/9/15 Verema box/tolva 0.00l. 0.00kg
25/10/15 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.85l. 18.02kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 327.04kg (Equivalent: 236.29 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 34.50 kg CO2 (24.93 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 7.69 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 179.23 kg CO2 (129.49 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 105.62 kg CO2 (76.31 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com