Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
15/1/14 Podar compressor Tractor <60CV 2.16l. 5.67kg
20/2/14 Aplicar adob/fems ABONADO Tractor <60CV ECOFEM super F0000308/20 140214 350 2.18l. 5.73kg
14/4/14 lobesia QUANT LB 19811 BAS00243 350 0.00l. 0.00kg
25/4/14 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.85l. 18.02kg
27/4/14 OIDIUM AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 0.00l. 0.00kg
9/5/14 OIDIUM AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 0.00l. 0.00kg
2/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM HELIOSUFRE 16356 26035 3.0 500 0.00l. 0.00kg
2/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FE13H6022 2.0 500 6.58l. 17.30kg
9/6/14 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 6.85l. 18.02kg
16/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM HELIOSUFRE 16356 26035 3.00 500 0.00l. 0.00kg
16/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FE13H622 2.0 500 10.96l. 28.83kg
27/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FE13H6022 2.0 500 6.58l. 17.30kg
5/7/14 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 35 6.58l. 17.30kg
10/7/14 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM AZUMO MG 24136 3612 3 500 0.00l. 0.00kg
10/7/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV HIDROCUPER-50 23015 ADR:3077/9 2 500 6.58l. 17.30kg
1/8/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 3077 2 500 6.58l. 17.30kg
22/8/14 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 35 1.83l. 4.81kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 167.57kg (Equivalent: 121.07 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 5.67 kg CO2 (4.10 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.73 kg CO2 (4.14 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 36.04 kg CO2 (26.04 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 120.13 kg CO2 (86.79 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com