Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
22/2/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
4/4/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
17/4/13 LOBESIA QUANT LB 19811 BASOO243 336 0.00l. 0.00kg
17/4/13 LOBESIA QUANT LB 19811 BASOO243 336 0.00l. 0.00kg
25/4/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM HELIOSUFRE 16356 2 500 0.00l. 0.00kg
25/4/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13H6022 2,000 500 10.96l. 28.83kg
10/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDI HELIOSUFRE 16356 2 500 0.00l. 0.00kg
10/5/13 Tract Fito: Atomitzador1 OIDI HELIOSUFRE 16356 2 500 0.00l. 0.00kg
10/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13H6022 0.3 500 10.96l. 28.83kg
10/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13H6022 1.5 500 10.96l. 28.83kg
13/5/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
23/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13H6022 0.3 500 10.96l. 28.83kg
23/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDI THIOVIT JET 12901 4 500 0.00l. 0.00kg
6/6/13 Retallat puntes Tractor 60-90CV 3.65l. 9.61kg
10/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13H6022 0.3 600 10.96l. 28.83kg
10/6/13 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13H6022 1.5 500 6.58l. 17.30kg
10/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDI THIOVIT JET 12901 4 600 0.00l. 0.00kg
12/6/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
26/6/13 Tract Fito: Ensofrat1 OIDI Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 1.83l. 4.81kg
26/6/13 Tract Fito: Ensofrat1 OIDI Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 1.83l. 4.81kg
12/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 221106/06 0.8 600 10.96l. 28.83kg
12/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 221106/06 4 600 10.96l. 28.83kg
12/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDI THIOVIT JET 12901 4 600 0.00l. 0.00kg
12/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDI THIOVIT JET 12901 4 600 0.00l. 0.00kg
19/7/13 Retallat puntes Tractor 60-90CV 3.65l. 9.61kg
22/7/13 Tract Fito: Ensofrat2 OIDI Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 2.92l. 7.69kg
22/7/13 Tract Fito: Ensofrat1 OIDI Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 1.83l. 4.81kg
7/8/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 20.10l. 52.86kg
18/8/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 221106/06 4 600 10.96l. 28.83kg
18/8/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDI THIOVIT JET 12901 4 600 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 553.54kg (Equivalent: 399.93 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Llaurar: 264.28 kg CO2 (190.94 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 270.04 kg CO2 (195.10 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 19.22 kg CO2 (13.89 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com