Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
25/4/12 LOBESIA QUANT LB 19811 BAS00243 336 0.00l. 0.00kg
30/5/12 OIDI VIVANDO 24143 7879949 200 500 0.00l. 0.00kg
14/6/12 OIDI AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 0.00l. 0.00kg
28/6/12 MILDIU OSSIRAME 50 WP 24808 F3211 0.60 500 0.00l. 0.00kg
29/6/12 OIDI AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 0.00l. 0.00kg
25/7/12 MILDIU / OIDI CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 209198/02.0423 0.80 500 0.00l. 0.00kg
28/7/12 OIDI AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 0.00l. 0.00kg
10/8/12 MILDIU / OIDI CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 209189/02 0423 0.80 500 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com