Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
15/5/11 OIDI BAYFIDAN 25 EC 16658 2 500 0.00l. 0.00kg
23/5/11 OIDI NILBU 24481 OIIIO502 3 500 0.00l. 0.00kg
10/6/11 OIDI I MILDIU CABRIO TOP 23543 1.5 600 0.00l. 0.00kg
15/6/11 OIDI AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 35 0.00l. 0.00kg
29/6/11 OIDI I MILDIU CABRIO TOP 23543 1.5 600 0.00l. 0.00kg
14/7/11 MILDIO CUPERTINE SUPER 14823 3.5 600 0.00l. 0.00kg
20/7/11 MILDIU I OIDI POLTIGLIA 20 WP 19616 5 600 0.00l. 0.00kg
15/8/11 MILDIU I OIDI POLTIGLIA 20 WP 19616 5 600 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com