Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
25/4/10 Lobesia QUANT LB 19811 0.00l. 0.00kg
25/4/10 Lobesia QUANT LB 19811 0.00l. 0.00kg
25/5/10 Oidium VIVANDO 24143 3161244 0.2 500 0.00l. 0.00kg
2/6/10 Oidium i Mildium CABRIO TOP 23543 68595388QO 1.5 600 0.00l. 0.00kg
19/6/10 Oidium i Mildium CABRIO TOP 23543 68595388qo 1.5 600 0.00l. 0.00kg
26/6/10 Oidi AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 30 0.00l. 0.00kg
16/7/10 Mildium CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 152633-010207 3.5 600 0.00l. 0.00kg
28/7/10 Oidium AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 30 0.00l. 0.00kg
20/8/10 Mildium CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 152633-010207 3.5 Kg 600 0.00l. 0.00kg
20/8/10 Oidium KUMULUS DF 18992 4Kg 600 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com