Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
28/4/09 lobesia QUANT LB 19811 72272VT 350 0.00l. 0.00kg
11/5/09 mildiu CUPERTINE SUPER 14823 4,8 550 0.00l. 0.00kg
11/5/09 Oidium ONIL 23665 1090107 0.33 500 0.00l. 0.00kg
25/5/09 Mildium/Oidium CABRIO TOP 23543 76782556PO 2 550 0.00l. 0.00kg
27/6/09 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2708 30 0.00l. 0.00kg
14/7/09 Mildium CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 114404-01 7 550 0.00l. 0.00kg
23/7/09 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2708 20 0.00l. 0.00kg
8/8/09 Mildium CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 142739/01 7 550 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com