Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/5/08 Oidi PRODIMENOL 25 LE 21349 712405 0,33 650 0.00l. 0.00kg
3/6/08 Oidi BELKAP 13507 708046 0,25 650 0.00l. 0.00kg
3/6/08 Mildiu CUPERTINE FOLPET 17131 4 650 0.00l. 0.00kg
15/6/08 Oidi PRODIMENOL 25 LE 21349 712405 0,3 600 0.00l. 0.00kg
30/6/08 Mildiu CUPERTINE FOLPET 17131 4,6 600 0.00l. 0.00kg
1/7/08 Oidio AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2708 30 0.00l. 0.00kg
14/7/08 Mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 4,6 600 0.00l. 0.00kg
14/7/08 Oidi KUMULUS DF 18992 4,8 600 0.00l. 0.00kg
16/7/08 Lobesia SEQURA 32 18234 YB 045 0,5 650 0.00l. 0.00kg
26/7/08 Mildiu CALDO BORDELES 12864 4,8 600 0.00l. 0.00kg
9/8/08 Mildiu CALDO BORDELES 12864 4,6 600 0.00l. 0.00kg
9/8/08 Oidio KUMULUS DF 18992 4,8 600 0.00l. 0.00kg
26/8/08 Lobesia MERGER 23604 0,5 600 0.00l. 0.00kg
2/9/08 Lobesia MERGER 23604 YB 045 0,5 600 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com