Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
15/5/07 Oidi ONIL 23665 0,16 500 0.00l. 0.00kg
30/5/07 Oidi ONIL 23665 0,16 500 0.00l. 0.00kg
25/6/07 Mildiu CUPERTINE FOLPET 17131 5 500 0.00l. 0.00kg
25/6/07 Mildiu Arius 22 500 0.00l. 0.00kg
30/6/07 Oidi CEPSUL ESPECIAL 18422 40 0.00l. 0.00kg
10/7/07 Oidi CEPSUL ESPECIAL 18422 40 0.00l. 0.00kg
10/7/07 Oidi CEPSUL ESPECIAL 18422 40 0.00l. 0.00kg
18/7/07 Mildiu CALDO BORDELES VALLES FLOW 18529 500 0.00l. 0.00kg
18/7/07 Oidi KUMULUS DF 18992 500 0.00l. 0.00kg
25/7/07 Corc del raïm RELDAN-E 12211 500 0.00l. 0.00kg
20/8/07 Mildiu CALDO BORDELES VALLES FLOW 18529 5 500 0.00l. 0.00kg
20/8/07 Oidi KUMULUS DF 18992 500 0.00l. 0.00kg
25/8/07 Corc del raïm RUNNER 23764 500 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com