Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
0/0/00 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 9.14l. 24.03kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 24.03kg (Equivalent: 17.36 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Verema: 24.03 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com