Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Rosa M. Fontanillas
Codi PV: IC602
Subzona: Comanda de Selma
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1983-1984
Superfície: 1.3841 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
9/1/19 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
2/2/19 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 10.96l. 28.83kg
12/2/19 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 14.25l. 37.48kg
21/2/19 Baixar fils 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la IC602, (1.3841ha): 66.31kg (Equivalent: 47.91 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 28.83 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 37.48 kg CO2 (27.08 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com