Raïm 500

Nom de la Finca: Plana
Titular: Teresa Morgades Sadurní
Codi PV: CO714
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1984-1985
Superfície: 1.9859 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/1/18 Podar compressor QU111741/15 Tractor <60CV 3.10l. 8.14kg
1/2/18 Trinxar sarments QU111741/15 Tractor 60-90CV 15.73l. 41.37kg
18/4/18 Llaurar intercep auto QU111741/15 Tractor <60CV 8.79l. 23.13kg
6/5/18 Aplicar adob/fems ABONADO QU111741/15 Tractor 60-90CV F0002300-20 8409 450 4.19l. 11.03kg
26/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 THIOPRON 825 25055 16,292.304 5.000 300 0.00l. 0.00kg
26/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 7-17-160 4.000 350 15.73l. 41.37kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 THIOPRON 825 25055 16,292.304 5.000 350 0.00l. 0.00kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 7-17-160 2.000 350 15.73l. 41.37kg
20/6/18 Llaurar cultivador estiu QU111741/15 Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg
26/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 THIOPRON 825 25055 16,292.304 5.000 350 0.00l. 0.00kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 717281 5.00 350 15.73l. 41.37kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 617342 6.00 350 0.00l. 0.00kg
17/7/18 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.000 2.62l. 6.89kg
2/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 617342 6.000 350 0.00l. 0.00kg
2/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 NOVICURE 25327 7-17-160 4.000 350 0.00l. 0.00kg
4/8/18 Retallat puntes QU111741/15 Tractor <60CV 3.91l. 10.28kg
23/8/18 Retallat puntes QU111741/15 0.00l. 0.00kg
25/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 717281 5.000 350 15.73l. 41.37kg
26/8/18 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.000 2.62l. 6.89kg
28/8/18 Llaurar cultivador estiu QU111741/15 Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg
2/9/18 Tract Fito: Atomitzador2 LOBESIA BOTRANA QU111741/15 Tractor 60-90CV BELTHIRUL 22423 17110084 0.500 400 15.73l. 41.37kg
5/10/18 Verema box/tolva QU111741/15 Tractor 60-90CV 13.11l. 34.47kg

Total CO2 per a Parcel·la CO714, (1.9859ha): 400.74kg (Equivalent: 201.79 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 49.51 kg CO2 (24.93 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 11.03 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 74.83 kg CO2 (37.68 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 220.62 kg CO2 (111.09 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 10.28 kg CO2 (5.18 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 34.47 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com