Raïm 500

Nom de la Finca: Plana
Titular: Teresa Morgades Sadurní
Codi PV: CO714
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1984-1985
Superfície: 1.9859 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
21/3/17 Podar compressor QU111741/15 Tractor <60CV 3.10l. 8.14kg
26/3/17 Trinxar sarments QU111741/15 Tractor 60-90CV 15.73l. 41.37kg
8/4/17 Llaurar cultivador hivern QU111741/15 Tractor 60-90CV 20.45l. 53.78kg
21/4/17 Aplicar adob/fems QU111741/15 Labin 6-4-4 F0004 6523 400 0.00l. 0.00kg
17/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 THIOPRON 825 25055 16.288.12. 4.00 300 0.00l. 0.00kg
17/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 15.326.3 1.5 300 15.73l. 41.37kg
5/6/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 THIOPRON 825 25055 16.288.12. 5.00 350 0.00l. 0.00kg
5/6/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 15.326.3 1.5 350 15.73l. 41.37kg
14/6/17 Llaurar intercep auto QU111741/15 Tractor 60-90CV 11.80l. 31.02kg
27/6/17 Retallat puntes QU111741/15 Tractor 60-90CV 5.24l. 13.79kg
2/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 16.188.2 10.00 400 0.00l. 0.00kg
2/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV NOVICURE 25327 15.326.3 1.5 400 15.73l. 41.37kg
13/7/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2120168 50.00 9.44l. 24.82kg
25/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 16235.2 5.00 400 15.73l. 41.37kg
25/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 11179 16.288.12. 10.00 400 0.00l. 0.00kg
13/8/17 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2120168 50.00 2.62l. 6.89kg
16/8/17 Llaurar cultivador estiu QU111741/15 Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg
22/8/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 16235.2 5.00 400 15.73l. 41.37kg
25/9/17 Verema box/tolva QU111741/15 Tractor 60-90CV 13.11l. 34.47kg

Total CO2 per a Parcel·la CO714, (1.9859ha): 446.96kg (Equivalent: 225.07 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 49.51 kg CO2 (24.93 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 110.65 kg CO2 (55.72 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 238.54 kg CO2 (120.12 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 13.79 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 34.47 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com