Raïm 500

Nom de la Finca: Plana
Titular: Teresa Morgades Sadurní
Codi PV: CO714
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1984-1985
Superfície: 1.9859 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
2/1/15 Prepodar Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg
5/1/15 Podar compressor Tractor <60CV 3.10l. 8.14kg
22/4/15 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 15.73l. 41.37kg
26/4/15 Aplicar adob/fems ABONADO Tractor 60-90CV ECOFEM super F0000308/20 15002 500 4.19l. 11.03kg
29/4/15 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 20.45l. 53.78kg
21/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 107063/12 COSAVET DF 22212 15-117-1 5.000 400 0.00l. 0.00kg
21/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 107063/12 Tractor 60-90CV CUPROXAT 34,5 19425 A/15/0017 1.50 400 15.73l. 41.37kg
23/5/15 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg
26/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CUPROXAT 34,5 19425 A/15/0017 2.5 400 15.73l. 41.37kg
27/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV 15-117-1 5.0 400 15.73l. 41.37kg
7/7/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 40.00 2.62l. 6.89kg
25/7/15 Llaurar cultivador estiu QU111741/15 Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg
26/7/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 15-117-1 5.0 400 15.73l. 41.37kg
26/7/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CUPROXAT 34,5 19425 A/15/0017 2.50 400 15.73l. 41.37kg
3/8/15 Retallat puntes QU111741/15 Tractor 60-90CV 5.24l. 13.79kg
25/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111741/15 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES RSR DISPERSS 23852 BVT199226 4.00 400 15.73l. 41.37kg
25/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111741/15 Tractor 60-90CV COSAVET DF 22212 15-117-1 5.0 400 15.73l. 41.37kg
2/9/15 Llaurar cultivador estiu QU111741/15 Tractor 60-90CV 9.83l. 25.85kg

Total CO2 per a Parcel·la CO714, (1.9859ha): 527.97kg (Equivalent: 265.86 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 75.36 kg CO2 (37.95 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 11.03 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 131.34 kg CO2 (66.13 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 296.45 kg CO2 (149.28 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 13.79 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2016   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com