Raïm 500

Nom de la Finca: Plana
Titular: Teresa Morgades Sadurní
Codi PV: CO714
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1984-1985
Superfície: 1.9859 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
10/2/11 ADOBAT SUPERORGANIC-100 5340 F65B11/01 500 0.00l. 0.00kg
14/5/11 SENDROSA MERIT 25 EC 21926 616300000 2.5 300 0.00l. 0.00kg
14/5/11 MILDE POMBAL PLUS 23923 5HH/Y5 2 300 0.00l. 0.00kg
14/6/11 MILDE POMBAL PLUS 23923 5hh/y5 2.5 300 0.00l. 0.00kg
14/6/11 SENDROSA DARCOS 24682/17 MF9/11 0.5 300 0.00l. 0.00kg
5/7/11 MILDE CUNAT ECO0008 0628C-16 3 300 0.00l. 0.00kg
6/7/11 SENDROSA SHAVIT 25 LE 21760 235700 1.5 300 0.00l. 0.00kg
6/7/11 SENDROSA BESSER ECO0007 0702115 2 300 0.00l. 0.00kg
20/7/11 SENDROSA AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 40 0.00l. 0.00kg
6/8/11 MILDE NUCOP WP 22032 3 500 0.00l. 0.00kg
6/8/11 CUC GEODA 21056 500 0.00l. 0.00kg
7/8/11 SENDROSA AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 40 0.00l. 0.00kg
28/8/11 MILDE CURENOX-50 13138 3 500 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2013   2014   2015   2016   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com