Raïm 500

Nom de la Finca: Plana
Titular: Teresa Morgades Sadurní
Codi PV: CO714
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1984-1985
Superfície: 1.9859 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
29/5/10 Mildiu MIKAL PREMIUM 22815 EQ15000637 2 300 0.00l. 0.00kg
30/5/10 Oidium FOLICUR 25 EW 18640 EQ60000804 0.3 300 0.00l. 0.00kg
18/6/10 Mildiu MIKAL PREMIUM 22815 EQ15000726 3.75 500 0.00l. 0.00kg
19/6/10 Oidium SYSTHANE FORTE 22563 EQ00271008 2.5 500 0.00l. 0.00kg
1/7/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 4509 40.00 0.00l. 0.00kg
12/7/10 Mildiu CONKORA 24560 ERP-6 4,0 500 0.00l. 0.00kg
12/7/10 Oidium ARIUS 21888 VC30272096 0.200 300 0.00l. 0.00kg
15/7/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 4509 40.00 0.00l. 0.00kg
24/8/10 Mildiu CONKORA 24560 ERP-6 4.00 500 0.00l. 0.00kg
25/8/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 4509 25 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2011   2013   2014   2015   2016   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com