Raïm 500

Nom de la Finca: camps nogués
Titular: Antonio Ferrer Benito
Codi PV: CO693
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1957-1958
Superfície: 0.73 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/8/06 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111734/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 25 0.96l. 2.53kg

Total CO2 per a Parcel·la CO693, (0.73ha): 2.53kg (Equivalent: 3.47 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Tractaments Fitosanitaris: 2.53 kg CO2 (3.47 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   0   2016   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com