Raïm 500

Nom de la Finca: camps nogués
Titular: Antonio Ferrer Benito
Codi PV: CO693
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1957-1958
Superfície: 0.73 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
2/2/15 Podar compressor QU111734/15 Tractor 60-90CV 1.53l. 4.01kg
4/3/15 Trinxar sarments QU111734/15 Tractor 60-90CV 5.78l. 15.21kg
15/4/15 Llaurar cultivador hivern QU111734/15 Tractor 60-90CV 7.52l. 19.77kg
18/5/15 Aplicar adob/fems Adobat QU111734/15 Tractor 60-90CV ECOFEM super F0000308/20 15001 450 1.54l. 4.05kg
20/5/15 Llaurar cultivador estiu QU111734/15 Tractor 60-90CV 3.61l. 9.50kg
25/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111734/15 Tractor 60-90CV CIMOXATE CU. 23563 DUP6 3.5 300 5.78l. 15.21kg
25/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111734/15 VIVANDO 24143 13261092 0.2 300 0.00l. 0.00kg
22/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111734/15 Tractor 60-90CV CIMOXATE CU. 23563 DUP6 3.5 300 5.78l. 15.21kg
22/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111734/15 VIVANDO 24143 13261092 0.2 300 0.00l. 0.00kg
5/7/15 Llaurar cultivador estiu QU111734/15 Tractor 60-90CV 3.61l. 9.50kg
10/7/15 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111734/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 25.00 0.96l. 2.53kg
28/7/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111734/15 AZUPEC MICRO WG 24416 L-EUO 3.00 300 0.00l. 0.00kg
28/7/15 Tract Fito: Atomitzador2 QU111734/15 Tractor 60-90CV CIMOXATE CU. 23563 DUP6 3.50 300 5.78l. 15.21kg
29/7/15 Retallat puntes QU111734/15 Tractor 60-90CV 1.93l. 5.07kg
26/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 BOTRITIS QU111734/15 Tractor 60-90CV PYRUS 400 SC 24524 15013500/1 1.700 700 5.78l. 15.21kg
27/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111734/15 AZUPEC MICRO WG 24416 L-EUO 3.00 300 0.00l. 0.00kg
27/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111734/15 Tractor 60-90CV COVICAMPO 50 SC 22402 M-BE-EXP5 2.00 300 5.78l. 15.21kg
28/8/15 Llaurar cultivador estiu QU111734/15 Tractor 60-90CV 3.61l. 9.50kg

Total CO2 per a Parcel·la CO693, (0.73ha): 155.18kg (Equivalent: 212.58 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 19.22 kg CO2 (26.33 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 4.05 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 48.28 kg CO2 (66.13 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 78.56 kg CO2 (107.62 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 5.07 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   0   2016   2106   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com