Raïm 500

Nom de la Finca: camps nogués
Titular: Antonio Ferrer Benito
Codi PV: CO693
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1957-1958
Superfície: 0.73 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
29/5/12 OIDIU VIVANDO 24143 20 300 0.00l. 0.00kg
29/5/12 MILDIU ARMETIL 50 19745 1.5 300 0.00l. 0.00kg
5/6/12 OIDIU / MALURA CABRIO TOP 23543 1.5 400 0.00l. 0.00kg
11/7/12 MILDIU CUNAT ECO0008 1 800 0.00l. 0.00kg
11/7/12 OIDIUM BESSER ECO0007 0.5 800 0.00l. 0.00kg
31/7/12 OIDIUM CEPSUL ESPECIAL 18422 25 0.00l. 0.00kg
13/8/12 MILDIU CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 5 500 0.00l. 0.00kg
18/8/12 CORC GEODA 21056 0.8 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   0   2016   2106   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com