Raïm 500

Nom de la Finca: camps nogués
Titular: Antonio Ferrer Benito
Codi PV: CO693
Subzona: Valldossera
Municipi: 43120-Querol
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1957-1958
Superfície: 0.73 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
17/5/11 MALURA VIVANDO 24143 0.2 300 0.00l. 0.00kg
17/5/11 MILDIU ARMETIL 50 19745 156251-29 1.5 300 0.00l. 0.00kg
16/6/11 MILDIU MALURA CABRIO TOP 23543 19190168E0 1.5 400 0.00l. 0.00kg
11/7/11 MILDIU CUPERTINE SUPER 14823 206113/01 4 500 0.00l. 0.00kg
15/7/11 MALURA AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 25 0.00l. 0.00kg
25/7/11 MILDIU CUPERTINE SUPER 14823 206113/01 4 500 0.00l. 0.00kg
4/8/11 MALURA AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 25 0.00l. 0.00kg
15/8/11 MILDIU CUPERTINE SUPER 14823 206113/01 4 500 0.00l. 0.00kg
29/8/11 LOBESIA BOTRANA GEODA 21056 188-882-PG 0.8 300 0.00l. 0.00kg
30/8/11 MILDIU CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 151437-030611 5 300 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2008   2009   2010   2012   2013   2014   2015   0   2016   2106   2017   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com