Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 Altres anys: 2009   2011   2012   2013   2014   2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com