Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
9/1/18 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
31/1/18 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 8.46l. 22.25kg
28/3/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
5/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
26/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
18/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.600 220 8.46l. 22.25kg
18/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 253210 0.760 220 0.00l. 0.00kg
27/5/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
13/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.6 270 8.46l. 22.25kg
13/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 160010 0.83 270 0.00l. 0.00kg
13/6/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
27/6/18 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 1.8 310 8.46l. 22.25kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 ZZ-CUPROCOL 14534 POR5B28671 0.960 310 0.00l. 0.00kg
4/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 2.26l. 5.93kg
9/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 130010 1.98 320 8.46l. 22.25kg
18/7/18 Tract Fito: Ensofrat2 Oidium QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0318 30.00 2.26l. 5.93kg
30/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu QU111745/15 Tractor 60-90CV VITRA 40 WG 23186 253210 1.315 350 8.46l. 22.25kg
1/10/18 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 7.05l. 18.54kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 329.15kg (Equivalent: 308.10 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 22.25 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 165.22 kg CO2 (154.66 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 123.13 kg CO2 (115.26 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 18.54 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com