Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
10/1/17 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
21/1/17 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 8.46l. 22.25kg
16/3/17 Aplicar adob/fems ABONADO BA109159/12 Tractor 60-90CV HUMIBIO F0001927/20 PEL-ESC-053476 425 2.26l. 5.93kg
24/3/17 Subsolar files altern. Tractor 60-90CV 5.50l. 14.46kg
31/3/17 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
11/4/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
24/4/17 Tract: Feromones LOBESIA BOTRANA QU111745/15 ISONET L 23396 GVM90328 500 0.00l. 0.00kg
9/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA109159/12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1601425 1.00 250 8.46l. 22.25kg
22/5/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
26/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA109159/12 HELIOSUFRE 16356 1601425 0.680 250 0.00l. 0.00kg
26/5/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA109159/12 Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR3101971 0.650 250 8.46l. 22.25kg
10/6/17 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1622425 1.5 400 8.46l. 22.25kg
16/6/17 Esporgar/Escavellar manual 0.00l. 0.00kg
27/6/17 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 35.00 2.26l. 5.93kg
5/7/17 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
18/7/17 Tract Fito: Ensofrat2 OIDUIM QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 35 2.26l. 5.93kg
1/8/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 Tractor 60-90CV KDOS 22002 OCT14HG050 1.00 450 8.46l. 22.25kg
3/8/17 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
5/8/17 Tract Fito: Ensofrat2 OIDUIM QU111745/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 35 2.26l. 5.93kg
20/9/17 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 7.05l. 18.54kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 306.34kg (Equivalent: 286.75 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 22.25 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.93 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 138.33 kg CO2 (129.49 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 106.81 kg CO2 (99.98 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 18.54 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2018   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com