Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
6/1/16 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
25/1/16 Recollir sarments Tractor 60-90CV 6.35l. 16.69kg
15/2/16 Aplicar adob/fems ABONADO QU111745/15 Tractor 60-90CV HUMIBIO F0001927/20 ESC FNT_ESC001 PEL-ESC-0044198 425.00 2.26l. 5.93kg
16/2/16 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
9/4/16 Tract: Feromones LOBESIA BOTRANA QU111745/15 QUANT LB 19811 04A2016 350 0.00l. 0.00kg
26/4/16 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
16/5/16 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
17/5/16 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111742/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1503925 0.95 270 8.46l. 22.25kg
6/6/16 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA109159/12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1503925 0.95 250 8.46l. 22.25kg
6/6/16 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA109159/12 ZZ-CUPROCOL 14534 POR3101971 0.44 250 0.00l. 0.00kg
17/6/16 Esporgar/Escavellar manual Sanidad/Calidad fruto 0.00l. 0.00kg
20/6/16 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA109159/12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1503925 1.200 320 8.46l. 22.25kg
20/6/16 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA109159/12 ZZ-CUPROCOL 14534 POR3101971 0.640 320 0.00l. 0.00kg
26/6/16 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
2/7/16 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM BA109159/12 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 30.00 2.26l. 5.93kg
10/7/16 Tract Fito: Atomitzador2 ABONADO BA109159/12 Tractor 60-90CV NUTRACEUTICO ECO0020 F 0107/16-8 2.0 450 8.46l. 22.25kg
15/7/16 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM BA109159/12 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 40.00 2.26l. 5.93kg
28/7/16 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR3101971 0.850 430 8.46l. 22.25kg
2/8/16 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA109159/12 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 40.00 8.46l. 22.25kg
4/8/16 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
18/8/16 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA109159/12 Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR3101971 0.850 430 8.46l. 22.25kg
2/10/16 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 7.05l. 18.54kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 306.34kg (Equivalent: 286.75 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 16.69 kg CO2 (15.62 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.93 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 97.54 kg CO2 (91.30 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 167.63 kg CO2 (156.92 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 18.54 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com