Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
4/1/15 Aplicar adob/fems ABONADO Tractor 60-90CV ECOFEM super F0000308/20 1502 550.00 2.26l. 5.93kg
20/1/15 Podar compressor Tractor 60-90CV 2.23l. 5.87kg
27/2/15 Recollir sarments Tractor 60-90CV 6.35l. 16.69kg
2/3/15 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
15/4/15 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
26/4/15 Tract: Feromones LOBESIA BOTRANA BA 109160 / 12 QUANT LB 19811 122015VT 357 0.00l. 0.00kg
30/4/15 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
8/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 109160 / 12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1406225 3.00 230 8.46l. 22.25kg
21/5/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 109160 / 12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1421925 3.00 325 8.46l. 22.25kg
6/6/15 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
8/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM BA 109160 / 12 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1421925 2.50 380 8.46l. 22.25kg
25/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111742/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1406225-1603925 2.50 450 8.46l. 22.25kg
25/6/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111742/15 KDOS 22002 AUG13HG040 1.50 450 0.00l. 0.00kg
11/7/15 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM QU111742/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 35.000 2.26l. 5.93kg
27/7/15 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM QU111742/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 30.00 2.26l. 5.93kg
10/8/15 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111742/15 Tractor 60-90CV KDOS 22002 AUG13HG040 1.50 450 8.46l. 22.25kg
20/8/15 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM QU111742/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 30.00 2.26l. 5.93kg
28/9/15 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 7.05l. 18.54kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 300.53kg (Equivalent: 281.32 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 22.56 kg CO2 (21.12 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.93 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 124.43 kg CO2 (116.47 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 129.06 kg CO2 (120.81 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 18.54 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com