Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
2/1/14 Podar compressor Tractor 60-90CV 2.23l. 5.87kg
20/1/14 Recollir sarments Tractor 60-90CV 6.35l. 16.69kg
24/2/14 Aplicar adob/fems Abonado Tractor 60-90CV ECOFEM super F0000308/20 140214 467.72 2.26l. 5.93kg
3/3/14 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
24/4/14 Lobesia QUANT LB 19811 72014 0.00l. 0.00kg
4/5/14 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
12/5/14 Tract Fito: Atomitzador2 Oídium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304125 3.0 250 8.46l. 22.25kg
2/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 Oídium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304125 3.00 300 8.46l. 22.25kg
2/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 Míldiu KDOS 22002 AUG13HG040 1.01 300 0.00l. 0.00kg
19/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 Oídium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 AUG13HG040 3.0 350 8.46l. 22.25kg
19/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 Oídium HELIOSUFRE 16356 1304125 3.0 350 0.00l. 0.00kg
19/6/14 Tract Fito: Atomitzador2 Mildiu Tractor 60-90CV KDOS 22002 AUG13HG040 1.01 350 8.46l. 22.25kg
30/6/14 Tract Fito: Ensofrat2 Oídium Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 40.00 2.26l. 5.93kg
8/7/14 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
14/7/14 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor 60-90CV ZZ-CUPROCOL 14534 POR3B86211 0.625 320 8.46l. 22.25kg
17/7/14 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 40.00 2.26l. 5.93kg
10/8/14 Tract Fito: Atomitzador2 MIULDIU CALDO BORDELES VALLES 13964 224145/02 4.00 450 0.00l. 0.00kg
10/8/14 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304125 3.0 450 8.46l. 22.25kg
27/8/14 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU BA 109161 / 12 Tractor 60-90CV CALDO BORDELES VALLES 13964 224145/02 4.000 350 8.46l. 22.25kg
29/8/14 Tract Fito: Ensofrat2 OIDIUM :BA 109161 / 12 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2314 40 2.26l. 5.93kg
3/9/14 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 299.60kg (Equivalent: 280.45 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 22.56 kg CO2 (21.12 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.93 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 97.54 kg CO2 (91.30 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 173.57 kg CO2 (162.47 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com