Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
2/2/13 Recollir sarments Tractor 60-90CV 6.35l. 16.69kg
15/2/13 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
19/3/13 Aplicar adob/fems ABONADO Tractor 60-90CV RHIZOVIT PROCESS-3 10-5-18 AB0001 07/02/2013 150.00 2.26l. 5.93kg
22/4/13 LOBESIA QUANT LB 19811 200863VT 0.00l. 0.00kg
27/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 Oídium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1303325 3.00 250 8.46l. 22.25kg
27/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 Míldiu HIDROCOBRE 50 ALINTRA 24317 213404/01 2.00 250 0.00l. 0.00kg
21/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 Oídium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1304125 3,000 270 8.46l. 22.25kg
21/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 Míldiu KDOS 22002 MAY12HG074 1.1 270 0.00l. 0.00kg
26/6/13 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
7/7/13 Retallat puntes Tractor 60-90CV 2.82l. 7.42kg
10/7/13 Tract Fito: Ensofrat1 Oídium Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 35 1.41l. 3.71kg
23/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 Míldiu Tractor 60-90CV KDOS 22002 MAY12HG074 1.60 400 8.46l. 22.25kg
4/8/13 Tract Fito: Ensofrat1 Oídium Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2713 35.00 1.41l. 3.71kg
22/8/13 Tract Fito: Atomitzador2 Míldiu Tractor 60-90CV KDOS 22002 MAY12HG074 1.01 400 8.46l. 22.25kg
30/8/13 Tract Fito: Ensofrat2 Oídium Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2713 30.00 2.26l. 5.93kg
10/10/13 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 7.05l. 18.54kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 220.67kg (Equivalent: 206.56 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 16.69 kg CO2 (15.62 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.93 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 69.72 kg CO2 (65.27 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 102.36 kg CO2 (95.82 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 7.42 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 18.54 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2014   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com