Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
28/2/12 Recollir sarments Tractor 60-90CV 6.35l. 16.69kg
2/3/12 Aplicar adob/fems Tractor 60-90CV 2.26l. 5.93kg
15/3/12 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
1/4/12 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
22/4/12 Tract: Feromones lobesia botrana QUANT LB 19811 200085VT 350 0.00l. 0.00kg
16/5/12 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 26035 3.00 450 5.08l. 13.35kg
1/6/12 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
6/6/12 Tract Fito: Atomitzador1 Oídium Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 26036 3.00 500 5.08l. 13.35kg
6/6/12 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu HIDROCUPER-50 23015 6SP6 3.00 500 0.00l. 0.00kg
15/6/12 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
10/7/12 Tract Fito: Ensofrat2 Oídium Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30 2.26l. 5.93kg
10/7/12 Tract Fito: Atomitzador1 Míldiu Tractor 60-90CV HIDROCUPER-50 23015 M/HRA 3.00 650 5.08l. 13.35kg
15/7/12 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.29l. 13.91kg
1/8/12 Tract Fito: Ensofrat2 Oídium Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30.00 2.26l. 5.93kg
14/8/12 Tract Fito: Atomitzador1 Míldiu Tractor 60-90CV HIDROCUPER-50 23015 213404/01 3.00 550 5.08l. 13.35kg
30/9/12 Verema box/tolva Tractor 60-90CV 7.05l. 18.54kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 244.77kg (Equivalent: 229.13 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 16.69 kg CO2 (15.62 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.93 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 138.33 kg CO2 (129.49 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 65.27 kg CO2 (61.10 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 18.54 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com