Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/4/11 Lobesia botrana QUANT LB 19811 73881VT 355 0.00l. 0.00kg
18/5/11 Mildiu CUPERTINE SUPER 14823 142705-01-0020 2.500 350 0.00l. 0.00kg
18/5/11 Oidium VIVANDO 24143 0003636542 0.200 350 0.00l. 0.00kg
17/6/11 Mildiu CUPERTINE SUPER 14823 142726 01 2.5 400 0.00l. 0.00kg
17/6/11 Oidium VIVANDO 24143 0003636542 0.200 400 0.00l. 0.00kg
9/7/11 Mildiu CALDO BORDELES VALLES 13964 114404-01 4.00 500 0.00l. 0.00kg
11/7/11 Oídium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30 0.00l. 0.00kg
6/8/11 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30.00 0.00l. 0.00kg
22/8/11 Mildiu HIDROCUPER-50 23015 CSP6 3.00 500 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com