Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
22/4/10 Lobesia botrana QUANT LB 19811 20787VT 350 0.00l. 0.00kg
4/6/10 MILDEO CUPERTINE SUPER 14823 142705-01-0020 2.5 350 0.00l. 0.00kg
4/6/10 Oidium FLAMENCO 23472 1073166 0.75 350 0.00l. 0.00kg
23/6/10 MILDEO CUPERTINE SUPER 14823 142705-01-0020 2.500 500 0.00l. 0.00kg
23/6/10 Oidium VIVANDO 24143 24143/17 0.200 500 0.00l. 0.00kg
12/7/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0310 30 0.00l. 0.00kg
26/7/10 MILDEO CALDO BORDELES VALLES 13964 114404-01 4.00 650 0.00l. 0.00kg
27/7/10 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0310 30.00 0.00l. 0.00kg
24/8/10 MILDEO HIDROCOBRE 50 ALINTRA 24317 155661/01 0407 2.000 500 0.00l. 0.00kg
24/8/10 Oidium BESSER ECO0007 0721J14 0.500 500 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com