Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
20/4/09 LOBESIA BOTRANA QUANT LB 19811 72272VT 350 0.00l. 0.00kg
18/5/09 MILDEO MAGMA 22542 050473 4.5 300 0.00l. 0.00kg
18/5/09 OIDIUM VIVANDO 24143 0003161244 0.200 300 0.00l. 0.00kg
6/6/09 MILDEO CUPERTINE SUPER 14823 138840-01 0069 2.5 370 0.00l. 0.00kg
6/6/09 OIDIUM VIVANDO 24143 0003161244 0.200 370 0.00l. 0.00kg
19/6/09 Mildeo CUPERTINE SUPER 14823 138840-01 0069 2.5 400 0.00l. 0.00kg
19/6/09 Oidium FLAMENCO 23472 1073168 0.750 400 0.00l. 0.00kg
2/7/09 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2708 30.00 0.00l. 0.00kg
15/7/09 Mildeo CALDO BORDELES VALLES 13964 136609-01 6,00 450 0.00l. 0.00kg
27/7/09 Oidium AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2708 40 0.00l. 0.00kg
6/8/09 Mildeo CALDO BORDELES VALLES 13964 144204-01 4.00 450 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com