Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
28/5/07 OIDIUM FLAMENCO 23472 0.65 0.00l. 0.00kg
28/5/07 MILDIU MAGMA 22542 4.5 0.00l. 0.00kg
27/6/07 OIDIUM AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 0.00l. 0.00kg
28/6/07 Corc del Raïm CASCADE 18704 0.5 0.00l. 0.00kg
30/7/07 OIDIUM AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 30 0.00l. 0.00kg
10/8/07 Corc del Raïm CASCADE 18704 0.5 0.00l. 0.00kg
14/8/07 MILDIU CALDO BORDELES VALLES 13964 7 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2018   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com