Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Josep Rosich Gómez
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
0/0/00 Llaurar intercep+cult. 27/05/2017 Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 40.80kg (Equivalent: 38.19 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Llaurar: 40.80 kg CO2 (38.19 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2105   2018   2017  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com