Raïm 500

Nom de la Finca: Camp d'era dalt
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: BI962
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: Aiguamurcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 2007
Superfície: 0.6443 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 Altres anys: 2008   2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com